Stainer Tynk silikonowy

Dostępność:
dostępny 48h
Producent:
Tynk silikonowy, o strukturze „baranka” lub„kornika”, do dekoracyjnego pokrywania fasad, odporny na działanie warunków atmosferycznych, agresywnego wpływu środowiska, pozwalający łatwo utrzymać elewacje w długotrwałej świeżości i czystości. Odporny na uderzenia i zadrapania, wysoce przepuszczający parę wodną, doskonale odpierający wodę, wodorozcieńczalny. O łagodnym zapachu.
Cena: 160,00 zł
Dostawa od 35,00 zł
Dodaj do koszyka
Dodaj do ulubionych Powiadom znajomego
Opis produktu

STAINER SP

Tynk silikonowy

Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz

Struktura pełna (baranek), drapana (kornik)

Łatwy w nakładaniu

Paro-przepuszczalny i „oddychający”

Produkt

STAINER SP to wysokojakościowy tynk silikonowy, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, charakteryzujący się wysoką elastycznością, paro-przepuszczalnością, odpornością na uderzenia, zadrapania oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Łatwy w obróbce, wodorozcieńczalny. Dostępny w kolorze białym lub wg systemu barwienia Stainer. Produkt zgodny z PN-EN 15824:2010. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr STA-SP/1/2017 z dnia 03.01.2017. Aprobata Techniczna: AT-15-7509/2016

Zastosowanie

Tynk można nakładać na wszystkie nośne podłoża mineralne i żywiczne o odpowiedniej nośności i przyczepności. Podłoże pod tynk STAINER SP powinno być zagruntowane gruntem podtynkowym STAINER SG.

Zużycie

Ziarno/Zużycie 1,5 mm - 2,2-2,5 kg/m2 2,0 mm - 2,6-3,0 kg/ m2

Obróbka

Tynk ma konsystencję gotową do nakładania. Przed nakładaniem na ścianę masę należy wymieszać celem ujednolicenia konsystencji. Tynk nakładać na ścianę na grubość ziarna gładką pacą ze stali nierdzewnej, a następnie zacierać pacą z tworzywa sztucznego. Materiał należy nakładać tzw. metodą „mokre na mokre”, tzn. nie dopuszczając do zaschnięcia nałożonej warstwy przed nałożeniem następnej. Prace należy zorganizować tak, aby w jednym ciągu roboczym nakładać i obrabiać jedną, wydzieloną powierzchnię (ścianę, fragment oddzielony uskokami, narożami lub innymi elementami elewacji.) Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić wg. ogólnych zasad sztuki budowlanej. Tynk Stainer Sp nadaje się do aplikacji natryskowej.

Wysychanie

Powierzchnię tynku należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem (przed zbyt silnym wiatrem lub dużym nasłonecznieniem np. za pomocą plandeki na rusztowaniu). Nowo nałożoną masę tynkarską należy chronić przed opadami atmosferycznymi, ażdo całkowitego utwardzenia. Przy temperaturze ok. 200C i wilgotności powietrza ok. 65% czas całkowitego wysychania wynosi ok. 24 godzin. Większa wilgotność i niższa temperatura wydłużają czas schnięcia. Pomieszczenia zamknięte po otynkowaniu należy wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Uwaga !

W przypadku tynków barwionych należy zwrócić uwagę na zgodność barwy z wzorcem oraz zgodność barwy we wszystkich opakowaniach. Zaleca się użycie produktu z tej samej partii produkcyjnej (patrz data produkcji). Optymalne warunki do obróbki: temperatura powietrza, podłoża jak i produktu powinna zawierać się w granicach od +5 0C do +25 0C. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu.

Opakowanie

Produkt STAINER SP tynk cienkowarstwowy dostępny jest w jednorazowych plastikowych opakowaniach o pojemności 25 kg. Opakowanie po dokładnym opróżnieniu można traktować jak odpady gospodarcze.

Składowanie

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Okres przydatności tynku wynosi 24 miesięcy od daty produkcji (podanej na opakowaniu)

Nadzór

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości przez laboratorium Zakładu Produkcyjnego zgodnie z Aprobatą TechnicznąAT-15-7509/2016 oraz PN-EN 15824:2010 i stosownymi procedurami kontroli jakości firmy.

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosować odzież ochronną (rękawice, okulary ochronne). W razie kontaktu ze skórą/oczami dokładnie przemyć wodą. W razie konieczności zgłosić się do lekarza. Nie należy wyrzucać niewykorzystanych resztek tynku do środowiska.

Dalsze informacje

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.